Karel Prášek - Dráhy


Termín: od 15. 09. 2022 do 30. 10. 2022
Čas: 10:00 - 17:00

Pražský malíř, absolvent pařížské École des Beaux-Arts, který v letech tzv. normalizace v Československu od začátku sedmdesátých let prošel složitými peripetiemi profesního i osobního života, přesto na malbu nezanevřel a vliv jeho geneze i francouzských profesorů se dodnes odráží v radostné podobě jeho tvorby. Tu doplní zároveň jeho modelářská vášeň k železnicím.