Jan Tichý/Suchá jehla - pro střední školy


Termín: 26. 02. 2013
Čas: od 9.00 do 11.00 hod.

Akademický malíř Jan Tichý (*1962), jehož trvalou inspirací pro krajinomalebné obrazy a grafiky je Země a její tvářnost, podmořský svět i vesmír, se tentokráte bude ve svém workshopu věnovat jedné z nejjednodušších grafických technik - suché jehle - Rytina provedená do povrchu hladké měděné nebo jiné kovové desky ostrým hrotem ocelové jehly. Slovo "suchá" připomíná, že k rytí kresby nebylo použito žíravé kyseliny a ochranného krytu, jak se děje na příklad u leptu. U této techniky vyrýváme kresbu přímo hrotem rycí jehly, vedenm po desce na způsob tužky, brázdu, hlubokou podle míry přitlačení a ostrosti hrotu. Při práci se vytlačují po obou stranách vrypu zdrsnělé okraje -  grátek. U této techniky se grátek neseškrabuje jako u mědirytu, takže při tisku zachycuje pak barvu v malebných vločkách, což suché jehle propůjčuje zvláštní nenapodobitelný vzhled. Kresbu si možno lehce předkreslit např. mastnou lit. křídou. Suchou jehlu můžeme doplnit prací ruletou, moletou a skelným papírem. Tím můžeme tónovat větší plochy desky. Barva: vhodným vytřením plochy dlaní, vhodným směrem vytažením barvy z rýh pomocí hadříku a místním zatónováním dají se docílit různé efekty, které však vedou k nejednotnosti jednotlivých tisků. Vždy záleží na vůli tiskaře a umělcova záměru. Někdy bývá zásahů suchou jehlou používáno jako doplňků v technice leptu. např. Rembrant.

vstupné: 40 Kč

Objednávejte se na telefonu 354 224 112, 606 928 844 a e-mailu: klsakova@galeriekvary.cz nejpozději dva dny před workshopy.