Galerijní animace k výstavě Peter Kozma / Neznámé světy


Termín: od 17. 02. 2014 do 30. 03. 2014

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, vážené paní učitelky, páni učitelé,

dovolte, abychom Vás pozvali na nově otevřenou výstavu Peter Kozma / Neznámé světy, která potrvá do 30. 03. 2014.

Ve výstavních sálech Becherovy vily jsou prezentovány originální snímky z fascinujícího světa vědy, jejichž autorem je RNDr. Ing. Peter Kozma DrSc., absolvent oboru jaderné fyziky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

Od 17. února a do 30. března je pro Vás připravena galerijní animace, probíhající přímo ve výstavě mezi originály, v závěru i ve výtvarném ateliéru.

Úvodem dvouhodinového výtvarně-naučného programu je krátká komentovaná prohlídka, která návštěvníkům přiblíží vědní obor, zkoumající zákonitosti přírodních jevů = FYZIKA, a představí prezentované výsledky fyzikálních vědeckých výzkumů ze 7 různých odvětví (Křemíkové krystaly – Mikročipy,

Optická vlákna, Scintilační krystaly pro positron emisní tomografii, Lasery, Nanotechnologie –budoucnost v atomech a molekulách, Urychlovače částic - Big Bang Theory, Kvark – gluonová plazma).

Prohlídka je doprovázena otázkami (aktivujícími myšlení) zaměřenými na celkový rozhled žáků o dění kolem nás (např. skladba barevného spektra, k čemu slouží solární panely či mikročipy, kde se dá využít přesnost laserů, a podobně). Některé otázky jsou zaměřeny i na představivost - možnosti jiného vnímání ztvárněných motivů fyzikálních procesů na fotografiích (podobnost zachycených procesů s běžnými úkazy, které můžeme vidět ve světě kolem nás).

Po prohlídce následuje výtvarná dílna, soustředící se na specifické výtvarné techniky, s jejichž pomocí se dá cíleně vyzískat podobný výtvarný efekt působení tvarů a barev, objevující se i na snímcích z výzkumů. Výtvarnost fotografií je právě to, co v tomto případě spojuje vědu a umění. Výtvarná tvorba i výzkum vybízejí k hledání různých cest k cílenému výsledku a nabádají k objevování nových skutečností.

Vstupné na program je 30 Kč na osobu, doprovod zdarma.

Začátek programu lze po domluvě upravit dle Vašich možností.

Galerijní animace jsou programem na 2(3) hodiny. Je také možné uskutečnit pouze komentovanou prohlídku bez aktivních úkolů či bez následující výtvarné dílny.

Termín a čas programu je nutno zarezervovat na e-mailu: vargova@galeriekvary.cz,

nebo na telefonu 354 224 115 / 734 788 029.          

 

Mgr. Pavla Vargová, GU - IGBV

Fotogalerie