Prázdninové výtvarné dílny pro děti

Prázdninové výtvarné dílny Pavly Vargové pro děti (doprovodné programy)

Textilní knoflíky a brože, 25.7.2017, 15.00 - 17.00 hodin

Malba na papírové vějíře, 8.8.2017, 15.00 - 17.00 hodin

Keramická dílna pro děti, 22.8.2017, 15.00 - 17.00 hodin

vstupné na každou dílnu 20 Kč

Finančně podpořeno Statutárním městem Karlovy Vary