Od 26.5.2020 vstup do výstavy zdarma

Výstavní prostory Becherovy vily budou po celou dobu trvání výstavy Objevené bohatství / Grafická tvorba Walthera Klemma a Carla Theodora Thiemanna zpřístupněny veřejnosti zdarma.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Aktualizovaný návštěvní řád