Celodenní prázdninové podzimní dílny pro děti

pondělí 29. a úterý 30. října 2018

Tvorbu rozličnými technikami vyzkouší děti během prázdninových výtvarných programů. Na každý den je možno hlásit se zvlášť. Přihlášky a upřesňující informace na e-mailu vargova@galeriekvary.cz, nebo na telefonu 734 788 029.

Vstupné 250 Kč na den.

pozvánka

přihláška