Celodenní prázdninové "jarní" dílny pro děti

pondělí 18. - pátek 22. února 2019

Na každý den je možno hlásit se zvlášť. Přihlášky a upřesňující informace na e-mailu vargova@galeriekvary.cz, nebo na telefonu 734 788 029.

Vstupné 250 Kč na den.

pozvánka

přihláška