Informace/vstupné

Interaktivní galerie Becherova vila/Interactive gallery Becher´s villa

(pobočka Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje/branch of The Gallery of Art in Karlovy Vary, allowance organisation of the Karlovy Vary Region
Krále Jiřího 1196/9 (Krale Jiriho str. 1196/9)
360 01 Karlovy Vary

Budova je monitorována kamerovým systémem

tel.: +420 354 224 111 (pokladna/cashdesk)
tel.: +420 603 557 275
vrba@galeriekvary.cz

facebook: Interaktivní galerie Becherova vila

(ukaž na mapě) /map/

spoj MHD: autobus č. 4, zastávka "Krále Jiřího" / public transport bus no. 4, "Krale Jiriho" bus stop

otevřeno: ÚT-NE od 10.00 do 17.00 hod. /open TUE-SUN 10 AM - 5 PM

 

 VSTUPNÉ: výstavy (první středa v měsíci zdarma)

 • základní vstupné (dospělí): 60,- Kč
 • zlevněné vstupné : 30,- Kč (děti do 15-ti let, studenti středních a vysokých škol, učni, důchodci, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a jejich průvodci)
 • rodinné vstupné: 30,- Kč na osobu (min. 3 členná rodina, děti od věku 6-ti let)
 • skupinové vstupné: 30,- Kč na osobu (skupina 5-ti a více žáků nebo studentů)
 • bezplatný vstup: děti do 6-ti let, členové ICOM, členové UHS, pracovníci státních a krajských galerií a museí umění, novináři
 • VSTUPNÉ: workshopy, galerijní animace,...
 • individuální: dle povahy, délky, náročnosti a cílových skupin u jednotlivých akcí

 ENTRANCE FEES: exhibitions (first Wednesday for each month is for free)

 • basic (adults): 60 CZK
 • reduced: 30 CZK (children up to age 15, students of high schools and universities, pensioners, holders of cards for handicapped persons and their guides)
 • family entrance fee: 30 CZK per person (three-member family is minimum, children from the age of 6)
 • group entrance fee: 30 CZK per person (group of 5 or more pupils, students,...)
 • free admissions: children up to age 6, members of ICOM and UHS, employees of State and regional galleries and Museums of Arts, journalists...
 • ENTRANCE FEES: workshops, art - creative programs related to exhibitions,...
 • individual: depends on type, lenght, complexity and target group of each program