Objevené bohatství / Grafická tvorba Walthera Klemma a Carla Theodora Thiemanna ze sbírek galerie

Objevené bohatství / Grafická tvorba Walthera Klemma a Carla Theodora Thiemanna ze sbírek galerie